Softvérové zváracie procesy a funkcie umožňujú presné riadenie zváracieho procesu pre dosiahnutie maximálnej optimalizácie horenia zváracieho oblúka, ktorá vedie k zvýšeniu kvality, efektivity a produktivity zvárania.

Cloudová služba WeldEye ponúka dokonalý prehľad o celej zváracej výrobe. Pokrýva kompletný manažment zváracej výroby od databázy WPS, cez prehľad o kvalifikácii zváracieho personálu až po kontrolu zvárania v reálnom čase a ukladanie informácii o každom vyhotovenom zvare.

S univerzálnymi WPS dosiahnete ľahko a výhodne zhodu s STN EN 1090-2.