Project Description

DOPYT

FUNKCIA OPTIMALIZUJÚCA ZVÁRANIE PRE DOSIAHNUTIE VYSOKEJ KVALITY, RÝCHLOSTI A EFEKTIVITY

WiseFusion je špeciálna zváracia funkcia, ktorá optimalizuje zvárací proces tak, aby bol zvárací oblúk úzky a energeticky koncentrovaný. To umožňuje zváranie s vyššou postupovou rýchlosťou a zníženie tepelného príkonu do zvaru. Vďaka presne zameranému oblúku je možné zvárať v úzkej a hlbokej zvarovej medzere.

Výsledkom zvárania s funkciou WiseFusion je excelentný prievar, bez rizika vzniku zápalov. Úzky zvárací oblúk je dobre ovládateľný aj pri zváraní v polohách. Funkcia WiseFusion automaticky zaisťuje optimálnu dĺžku zváracieho oblúka, čo eliminuje potrebu jemného dolaďovania parametrov počas zvárania. Riadenie zváracieho zdroja udržuje zvárací oblúk v skratovej oblasti horenia a nedovolí, aby sa oblúk príliš otvoril a jeho energia sa rozptýlila.

VÝHODY

 • Vyššia rýchlosť zvárania.
 • Menší tepelný príkon, a tým aj menšie tepelné ovplyvnenie materiálu a lepšie mechanické vlastnosti zvaru.
 • Možnosť zvárať v úzkych zvarových medzerách.
 • Vynikajúca kontrola zvarového kúpeľa pri zváraní v polohách.
 • Jednoduché zváranie v polohách.
 • Automatické riadenie dĺžky zváracieho oblúka.
 • Jednoduché použitie.
 • Uniformná kvalita zvaru.

DOSTUPNÉ VERZIE

Funkcia, ktorá zaisťuje jednotnú kvalitu zvaru vo všetkých zváracích polohách vďaka automatickému nastaveniu dĺžky oblúka. Vytvára a udržiava optimálne krátky zvárací oblúk pre prenos materiálu mikro skratom pri pulznom zváraní MIG / MAG a pri zváraní v sprchovom oblúkom.

Funkcia WiseFusion je dostupná pre zváracie zdroje FastMig M, FastMig X, X5 FastMig a X8 Welder.

VLASTNOSTI

VIDEO

DOSTUPNOSŤ PRE ZVÁRACIE ZDROJE

 • Vyžiadať cenovú ponuku

  Odoslaním tohto formulára dávam svoj výslovný súhlas spoločnosti VAW WELDING, s.r.o. na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky na základe tohto dopytu. Uvedené údaje poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov. Súhlas dávam na dobu neurčitú, pričom je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na e-mailovej adrese welding@vaw.sk.