Respiračné systémy pre zváračov zaisťujú dokonalú ochranu pred škodlivými aerosólmi, ktoré vznikajú pri zváraní ako aj proti žiareniu elektrického oblúka. Pozostávajú zo zváracej masky, ktorá je vybavená vzduchovými kanálmi a filtračnej jednotky prípadne regulačného ventilu. Vo vnútri zváracej masky respiračného systému sa tvorí pretlak, ktorý zabraňuje prenikaniu okolitej atmosféry do vnútra masky. Na základe schopnosti vytesnenia okolitej atmosféry sú respiračné systémy Kemppi certifikované do tried TH2 alebo TH3.