Osobná ochrana zvárača je dôležitým prvkom pri každej zváracej úlohe. Naše produkty spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu, spoľahlivosť a triedu ochrany pre širokú škálu operácii zvárania a brúsenia.