Zaisťujeme validáciu zváracích zdrojov s protokolom, ako aj revíziu podľa platných technických noriem. Naše servisné stredisko ponúka validáciu a revíziu nielen pre nami dodávané zváracie zdroje Kemppi, ale aj pre zváracie zdroje od iných výrobcov. Validácia je overenie, či nastavené hodnoty nastavené na zváracom zdroji a skutočné výstupné hodnoty sú v prípustnej tolerancii. Ak tieto hodnoty vybočujú z tolerancie danej normou, je nutné vykonať diagnostiku zváracieho zdroja a následne previesť opravu alebo jeho kalibráciu, ak to dané zariadenie umožňuje.

Validáciu prevádzame na certifikovanom a kalibrovanom zariadení Kemppi ArcValidator. Počas validácie zváracieho zdroja dochádza k meraniu výstupného zváracieho prúdu a zváracieho napätia. Namerané hodnoty sú porovnávané s nastavenými hodnotami a prípadné odchýlky musia spadať do tolerancie určenej normou STN EN 50504.

VALIDÁCIA ZVÁRACÍCH ZDROJOV VŠETKÝCH VÝROBCOV

Zabezpečujeme validáciu podľa platných technických noriem nielen pre zváracie zdroje Kemppi, ale aj pre zváracie zdroje od iných výrobcov.  Ponúkame komplexné riešenie pre váš strojový park s pravidelným obnovovaním validačných certifikátov.

  • Kontaktujte nás

  • text

    Vami poskytnuté údaje spracúvame na základe čl.6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARALAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.
Čo je validácia?

Validácia je overenie, či nastavené hodnoty na zváracom zdroji a skutočné výstupné hodnoty sú v prípustnej tolerancii.

Prečo je validácia dôležitá?

Pri zváraní podľa presných schválených zváracích postupov – WPS, závisí kvalita zvaru na opakovateľne presnom nastavení zváracích parametrov ako sú prúd, napätie a rýchlosť podávania drôtu. Počas kalibrácie sa zosúladia nastavené hodnoty parametrov s reálnymi výstupnými parametrami zváracieho zdroja. Kontrola presnosti  a kalibrácia je obzvlášť dôležitá pri mechanizovanom zváraní, avšak aj mnohé aplikácie ručného zvárania kladú zvýšené požiadavky na presné nastavenie zváracích parametrov s obmedzením slobodnej voľby zvárača. Výstupné hodnoty by mali byť preto vždy rovnaké ako tie, ktoré sú nastavené na zváracom zdroji.

Ako často je nutné vykonávať validáciu zváracích zdrojov?

Všetky zariadenia používané na zváranie by mali byť kontrolované a validované v stanovených časových intervaloch. Ak to nie je stanovené inak, odporúča sa previesť kontrolu a validáciu zariadenia raz ročne.

Aké normy sa vzťahujú ku validácii zváracích zdrojov?

Základnou normou, ktorá definuje požiadavky na kvalitu pre tavné zváranie je norma STN EN ISO 3834-2. Norma STN EN 60974-1 určuje referenčné úrovne zváracích zariadení a poskytuje špecifikácie pre výkon a presnosť nastavenia parametrov. Vykonanie kontroly parametrov vysvetľuje a predkladá norma STN EN 50504. Požiadavky na zariadenia používané na kontrolu a kalibráciu sú definované normou  STN EN ISO 17662.