Naše servisné stredisko zaisťuje periodické prehliadky, ako aj revízie zváracích zdrojov. Periodické prehliadky sú vykonávané v súlade s normou STN EN 60974-4 a STN 05 0630, ktorá ukladá ich vykonávanie 1 x za pol roka. Periodickú prehliadku alebo revíziu je možné vykonať v servisnom stredisku VAW WELDING, s.r.o. alebo priamo u zákazníka na prevádzke.

REVÍZIA ZVÁRACÍCH ZDROJOV VŠETKÝCH VÝROBCOV

Zabezpečujeme revíziu podľa platných technických noriem nielen pre zváracie zdroje Kemppi, ale aj pre zváracie zdroje od iných výrobcov.  Ponúkame komplexné riešenie pre váš strojový park s pravidelným obnovovaním revíznych protokolov.

  • Kontaktujte nás

  • text

    Vami poskytnuté údaje spracúvame na základe čl.6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARALAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.