Domov » Služby » Revízie

Naše servisné stredisko zaisťuje periodické prehliadky, ako aj revízie zváracích zdrojov. Periodické prehliadky sú vykonávané v súlade s normou STN EN 60974-4 a STN 05 0630, ktorá ukladá ich vykonávanie 1 x za pol roka. Periodickú prehliadku alebo revíziu je možné vykonať v servisnom stredisku VAW WELDING, s.r.o. alebo priamo u zákazníka na prevádzke.

REVÍZIA ZVÁRACÍCH ZDROJOV VŠETKÝCH VÝROBCOV

Zabezpečujeme revíziu podľa platných technických noriem nielen pre zváracie zdroje Kemppi, ale aj pre zváracie zdroje od iných výrobcov.  Ponúkame komplexné riešenie pre váš strojový park s pravidelným obnovovaním revíznych protokolov.

  • Kontaktujte nás

    Odoslaním tohto formulára dávam svoj výslovný súhlas spoločnosti VAW WELDING, s.r.o. na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky na základe tohto dopytu. Uvedené údaje poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov. Súhlas dávam na dobu neurčitú, pričom je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na e-mailovej adrese welding@vaw.sk.