Domov » Produkty » Riadenie kvality zvárania

Cloudová služba WeldEye ponúka dokonalý prehľad o celej zváracej výrobe. Pokrýva kompletný manažment zváracej výroby od databázy WPS, cez prehľad o kvalifikácii zváracieho personálu až po kontrolu zvárania v reálnom čase a ukladanie informácii o každom vyhotovenom zvare.

  • Vyžiadať cenovú ponuku

    Odoslaním tohto formulára dávam svoj výslovný súhlas spoločnosti VAW WELDING, s.r.o. na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky na základe tohto dopytu. Uvedené údaje poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov. Súhlas dávam na dobu neurčitú, pričom je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na e-mailovej adrese welding@vaw.sk.