Cloudová služba WeldEye ponúka dokonalý prehľad o celej zváracej výrobe. Pokrýva kompletný manažment zváracej výroby od databázy WPS, cez prehľad o kvalifikácii zváracieho personálu až po kontrolu zvárania v reálnom čase a ukladanie informácii o každom vyhotovenom zvare.