Softvérové zváracie procesy a funkcie Kemppi Wise umožňujú precízne a optimálne riadenie celého zváracieho procesu. Výrazne prispievajú k zvýšeniu kvality a efektivity zvárania.