Pre naplnenie požiadaviek kladených normou STN EN 1090-2, ponúkame balíky univerzálnych postupov zvárania (WPS) určených tak pre zváranie v prevádzkach ako aj pre práce vykonávané v teréne. Univerzálne WPS od Kemppi pre metódy zvárania MIG / MAG a MMA sú vhodné pre všetky značky zváracích zdrojov. Rozmanitosť zváracích zariadení vo výrobe nie je pre používateľov Kemppi WPS problémom. Môžu byť použité s každým zváracím zariadením, ktoré je v súlade s ISO 15612 a EN 1090-2.