S ochranou hlavy sa pravdepodobne najčastejšie stretávame v stavebníctve, ktoré sa právom považuje za odvetvie s najvyšším počtom pracovných úrazov. Povinnosť nosiť ochranu hlavy sa však nevyhýba ani mnohým iným výrobným odvetviam, kde hrozí pád predmetu z výšky. Ak hlučnosť na pracovisku presahuje 85 dB pridáva sa k povinnosti nosenia ochrany hlavy a aj povinnosť nosiť ochranu sluchu. Ako sú na tom zvárači? Ako efektívne riešiť zaistenie bezpečnosti na pracovisku ak zvárate len relatívne krátky čas medzi plnením iných pracovných úloh? Máme pre vás riešenie! 

Povinnosť nosiť ochrannú prilbu na pracovisku

Nariadenie vlády číslo 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov ukladá zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky v prípade, že nie je možné odstrániť alebo obmedziť riziko vyskytujúce sa na pracovisku. Rizikom môže byť napríklad stavenisko alebo dielňa, kde hrozí pád predmetu z výšky a nie je možné zabezpečiť kolektívnu ochranu alebo opatrenia organizácie práce iným spôsobom.

Na základe tohto nariadenia a posúdenia rizika je preto zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi ochrannú pracovnú prilbu, ktorá:
– chráni pred rizikami,
– neohrozuje zdravie,
– nebráni výkonu práce,
– spĺňa požiadavky stanovené v nariadení EÚ.

Povinnosťou každého zamestnávateľa je zabezpečiť bezpečné a zdravotne nezávadné pracovné prostredie a povinnosťou zamestnanca je dodržiavať nariadenia zamestnávateľa. To znamená, že ak na základe posúdenia rizík na pracovisku bolo zavedené povinné používanie pracovnej prilby, osoba pohybujúca sa po takomto pracovisku je povinná jej nosenie dodržiavať.

Nosenie ochrannej prilby počas zvárania

Zváračské práce sa často vykonávajú na stavbách, v lodeniciach a v iných náročných pracovných prostrediach, v ktorých je nosenie ochrannej pracovnej prilby povinnosťou. K ochrane hlavy sa pri zváraní pridáva aj ochrana zraku a tváre pred žiarením zváracieho oblúka. Zároveň netreba zabúdať ani na ochranu pri brúsení, ktoré taktiež neodmysliteľne patrí k zváračskému remeslu.

Častokrát môže zváranie tvoriť len malú časť z pracovnej náplne zamestnanca. Ak sa zmení pracovná úloha a s ňou aj pracovné riziká, je potrebné osobnú ochrannú pomôcku zmeniť alebo prispôsobiť ju daným faktorom. Ideálna osobná ochranná pomôcka by nikdy nemala brániť vo výkone práce. Prechod medzi jednotlivými úlohami, napríklad montážou a zváraním, by mal byť jednoduchý a rýchly. Spoločnosť Kemppi preto vyvinula zváracie masky Kemppi Beta SH ako efektívne a ekonomické riešenie vyhovujúce pre rýchlu zmenu pracovných úloh. Zostaňte chránený počas celej pracovnej zmeny a využite flexibilitu pri zmene ochrannej prilby na zváračskú masku.

Premeňte svoju ochrannú prilbu na zváračskú masku

Ak už vlastníte ochrannú prilbu od výrobcov Kask, Petzl či Zekker máme pre vás skvelé a cenovo výhodné riešenie! Stačí jednoducho masku Kemppi Beta SH zaistiť v držiakoch chráničov sluchu v ochrannej prilbe. Za pár okamihov sa z ochrannej prilby stane zváračská maska s ochranou hlavy. Flexibilne môžete prispôsobovať ochrannú prilbu úlohám, ktoré aktuálne plníte. Spoločnosť Kemppi zároveň prichádza s kompletným setom, ktorý obsahuje zváraciu masku Beta e90, ochrannú prilbu a ochranu sluchu od renomovaného výrobcu Kask.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu. Osobné ochranné pomôcky majú za úlohu chrániť naše zdravie, ale zároveň by nám mali aj prácu uľahčovať. Kemppi Beta SH je unikátnym riešením a krokom správnym smerom, pretože každý z nás má právo sa vrátiť po skončení práce zdravý domov.

  • Vyžiadať cenovú ponuku

  • text

    Vami poskytnuté údaje spracúvame na základe čl.6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARALAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Zdieľaj článok na: