Vysokovýkonné riadiace systémy a špičkové technológie snímania parametrov horenia oblúka, integrované do moderných zváracích zdrojov, otvárajú výrobcom nové možnosti. Kemppi FastMig patril medzi prvé zariadenia na svete, ktoré využívali výhody softvérových zváracích procesov. S príchodom novej generácie zváračiek uvádza Kemppi na trh aj nové zváracie procesy. Jedným z nich je proces MAX Cool, ktorého charakteristiky boli vyladené na minimalizáciu tepelného príkonu do zvarového spoja.

Ako funguje MAX Cool

MAX Cool je založený na presnej regulácii zváracieho prúdu. Princíp jeho fungovania je znázornený na obrázku 1. Po skrate, ktorý je typický pre zváranie krátkym oblúkom, dochádza k prudkému poklesu zváracieho prúdu. Tým sa dosiahne zníženie nežiadúceho rozstreku. Nasleduje tvarovací pulz, ktorého účelom je dodať zvaru požadovaný tvar prostredníctvom presne riadeného tepelného príkonu. Doladením parametrov formovacieho pulzu môže zvárač ovplyvňovať vzhľad a profil výsledného zvaru.

Jeden zvárací proces, množstvo výhod

Keď porovnáme proces MAX Cool s tradičnými zváracími procesmi zistíme, že vykazuje oveľa nižší tepelný príkon do zvaru. Vďaka menšej teplom ovplyvnenej zóne dochádza aj k zníženiu deformácií a napätia vo zvarovom spoji. Výhodou tohto procesu je zvýšenie stability horenia zváracieho oblúka a kontroly nad zvarovým kúpeľom, čo oceníte napríklad pri zváraní v polohách. Použitím procesu MAX Cool dosiahneme aj zníženie rozstreku. Tento fakt sa následne prednáša do úspory času a nákladov potrebných na čistenie zvarov. Softvérový zvárací proces MAX Cool nachádza využitie aj pri zvaroch s veľkou zvarovou medzerou. Počas testovania sa úspešne podarilo zavariť spoje s medzerou až 12 mm.

Efektívne zváranie koreňových zvarov

MAX Cool prináša množstvo výhod pri zváraní koreňových zvarov. Tupé I zvary do hrúbky 4 mm sa zvyčajne zvárajú na jednu vrstvu. Pri hrubších materiáloch a V zvaroch sa používa zvarová medza so šírkou minimálne 1 až 2 mm. MAX Cool však dokáže ustabilizovať zvárací proces tak, že zváranie s oveľa väčšou, a dokonca aj meniacou sa zvarovou medzerou, nie je žiaden problém. V porovnaní s pulzným MAG zváraním je hlavnou výhodou zvárania s MAX Cool skutočnosť, že pri ňom odpadá nutnosť použitia podložiek.

Na rozdiel od tradičného zvárania skratovým oblúkom umožňuje MAX Cool zvárať koreňové zvary aj v polohe smerom zhora nadol (PG) bez rizika vzniku zvarových chýb. Skratové zváranie sa zvyčajne obmedzuje na zváranie zdola nahor (PF). To sa však so sebou prináša aj spomalenie postupovej rýchlosti zvárania a zníženie efektívnosti práce. MAX Cool je preto oveľa lepšou voľbou.

Vysokokvalitné zváranie a spájkovanie tenkých plechov

Vďaka nízkemu tepelnému príkonu je proces MAX Cool ideálny na zváranie tenkých materiálov. Obzvlášť sa hodí na zváranie preplátovaných, rohových (obrázok 3) a tupých zvarov, pretože pri veľmi nízkom tepelnom príkone možno dosiahnuť veľmi dobrý tvar zvarovej húsenice. MAX Cool zvládne aj zváranie tenkých materiálov, medzi ktorými je z nejakého dôvodu zvarová medzera.

Počas testov procesu MAX Cool sa preukázalo, že jeho tepelný príkon je o 10 až 20% nižší ako pri tradičnom zváraní skratovým oblúkom a až o 30% nižší v porovnaní s pulzným MAG zváraním. Vyhnúť sa prepáleniu a eliminovať deformácie je preto s MAX Cool výrazne jednoduchšie.

MAX Cool nachádza svoje uplatnenie pri spájkovaní metódou MIG s prídavnými materiálmi CuSi3 a CuAl8. Spájkovanie MIG sa používa najmä na spájanie pozinkovaných tenkých plechov. Pri tejto aplikácii je nutné dosiahnuť čo najnižší tepelný príkon, aby sa minimalizovala teplom ovplyvnená zóna.

Záver

Proces zvárania krátkym oblúkom MAX Cool využíva presné riadenie zváracieho prúdu a znížený príkon tepla. Vďaka vyladenej charakteristike uľahčuje zváranie koreňových vrstiev a tenkých materiálov.

Menší tepelný príkon zjednodušuje kontrolu nad zvarovým kúpeľom pri zváraní koreňov v rôznych polohách a s rôznymi zvarovými medzerami. Pri tenkým plechoch menej vneseného tepla znamená menšie riziko prepálenia materiálu a menej deformácií.

Na rozdiel od mnohých iných softvérovo modifikovaných zváracích procesov je MAX Cool k dispozícii nielen pre priemyselné zváracie zdroje Kemppi FastMig X5, ale aj pre kompaktné zváracie zdroje radu Kemppi Master M.

  • Vyžiadať cenovú ponuku

  • text

    Vami poskytnuté údaje spracúvame na základe čl.6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARALAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Zdieľaj článok na: