VYŠŠIA EFEKTIVITA A MENEJ ROZSTREKU PRI ZVÁRANÍ KONŠTRUKČNÝCH OCELÍ

Funkcia WiseSteel optimalizuje horenie zváracieho oblúka pri rôznych typoch prenosov počas zvárania konštrukčných ocelí. Vďaka inteligentnému riadeniu stabilizuje horenie zváracieho oblúka pri parametroch, ktoré patria do prechodovej oblasti horenia oblúka. Táto stabilizácia sa dosiahne vďaka striedaniu skratového a sprchového prenosu, čo sa prejavuje v znížení rozstreku až o 30%, zvýšení rýchlosti zvárania a tvorbe vysokokvalitných zvarov, pre ktoré je charakteristický pravidelný tvar vzorom pripomínajúci rybie šupiny.

Pri skratovom prenose funkcia WiseSteel adaptívne zlepšuje stabilitu horenia zváracieho oblúka, čím zaisťuje lepšie charakteristiky pri zváraní v polohách. Naviac, mikropulzovanie prúdu a napätia v oblasti sprchového prenosu umožňuje zvýšiť rýchlosť zvárania až o 30%.

VÝHODY

  • Jednoduchšia regulácia zváracieho kúpeľu v polohe PF a presné množstvo vneseného tepla zvyšujú rýchlosť zvárania.
  • Menší rozstrek a vyššia rýchlosť zvárania v porovnaní so štandardným zváraním prechodovým oblúkom.
  • Vysoko kvalitné zvary s pravidelným vzorom pripomínajúcim rybie šupiny.
  • Vďaka presnému mikropulzovaniu v režime sprchového oblúka sa rýchlosť zvárania zvyšuje a znižuje sa množstvo vneseného tepla v porovnaní so štandardným zváraním v sprchovom oblúku.

DOSTUPNÉ VERZIE

Zváracia funkcia navrhnutá pre výzvy v oblasti horenia prechodového oblúka. Funkcia WiseSteel využíva striedanie parametrov medzi skratovým a sprchovým horením pre vytvorenie kvalitných zvarov s pravidelným vzorom pripomínajúcim rybie šupiny.

Funkcia WiseSteel je určená pre zváracie zdroje X5 FastMig a X8.

VLASTNOSTI

VIDEO

DOSTUPNOSŤ PRE ZVÁRACIE ZDROJE

  • Vyžiadať cenovú ponuku

  • text

    Vami poskytnuté údaje spracúvame na základe čl.6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARALAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.