FUNKCIA OPTIMALIZUJÚCA ZVÁRANIE PRE DOSIAHNUTIE VYSOKEJ KVALITY, RÝCHLOSTI A EFEKTIVITY

WiseFusion je špeciálna zváracia funkcia, ktorá optimalizuje zvárací proces tak, aby bol zvárací oblúk úzky a energeticky koncentrovaný. To umožňuje zváranie s vyššou postupovou rýchlosťou a zníženie tepelného príkonu do zvaru. Vďaka presne zameranému oblúku je možné zvárať v úzkej a hlbokej zvarovej medzere.

Výsledkom zvárania s funkciou WiseFusion je excelentný prievar, bez rizika vzniku zápalov. Úzky zvárací oblúk je dobre ovládateľný aj pri zváraní v polohách. Funkcia WiseFusion automaticky zaisťuje optimálnu dĺžku zváracieho oblúka, čo eliminuje potrebu jemného dolaďovania parametrov počas zvárania. Riadenie zváracieho zdroja udržuje zvárací oblúk v skratovej oblasti horenia a nedovolí, aby sa oblúk príliš otvoril a jeho energia sa rozptýlila.

VÝHODY

 • Vyššia rýchlosť zvárania.
 • Menší tepelný príkon, a tým aj menšie tepelné ovplyvnenie materiálu a lepšie mechanické vlastnosti zvaru.
 • Možnosť zvárať v úzkych zvarových medzerách.
 • Vynikajúca kontrola zvarového kúpeľa pri zváraní v polohách.
 • Jednoduché zváranie v polohách.
 • Automatické riadenie dĺžky zváracieho oblúka.
 • Jednoduché použitie.
 • Uniformná kvalita zvaru.

DOSTUPNÉ VERZIE

Funkcia, ktorá zaisťuje jednotnú kvalitu zvaru vo všetkých zváracích polohách vďaka automatickému nastaveniu dĺžky oblúka. Vytvára a udržiava optimálne krátky zvárací oblúk pre prenos materiálu mikro skratom pri pulznom zváraní MIG / MAG a pri zváraní v sprchovom oblúkom.

Funkcia WiseFusion je dostupná pre zváracie zdroje FastMig M, FastMig X, X5 FastMig a X8 Welder.

VLASTNOSTI

VIDEO

DOSTUPNOSŤ PRE ZVÁRACIE ZDROJE

 • Vyžiadať cenovú ponuku

 • text

  Vami poskytnuté údaje spracúvame na základe čl.6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARALAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.