Očakávania kladené na kvalitu vo zváracej výrobe sa zvyšujú ruka v ruke s optimalizáciou konštrukcie jednotlivých zvarencov, ako aj s vývojom materiálov a nových procesov zvárania. Chyby zvarových spojov znižujú pevnosť a prevádzkovú spoľahlivosť zvarových spojov. Môžu viesť k deštrukcii celej konštrukcie a nehodám. Preto je dôležité sa im vyhnúť a pochopiť mechanizmy, ktoré ich vytvárajú. Rozhodli sme sa teda pripraviť malú príručku, v ktorej uvádzame najčastejšie chyby pri MIG/MAG zváraní a spôsoby, ako sa im čo najlepšie vyhnúť.

Pod kvalitou zvarových spojov oceľových konštrukcií sa vo všeobecnosti rozumie ich celistvosť, statická a únavová pevnosť, odolnosť proti krehkému porušeniu, prípustná tvrdosť. Výskyt chyby nie je podmienkou pre nesplnenie požiadaviek kvality zvaru. Závisí na type, veľkosti chyby a aj na zámere použitia zvaru. Zvar tak musí vyhovovať vhodnosti pre daný účel a plniť svoju funkciu počas svojej zadanej životnosti. Klasifikáciou chýb vo zvarových spojoch sa zaoberá norma STN EN ISO 6520.

Medzi najčastejšie vyskytujúce sa defekty zvarových spojov môžeme zaradiť veľký rozstrek, uhlové deformácie, trhliny vo zvarovom spoji, kryštalizačné trhliny, trhliny v kráteri, vady koreňa, struskové vmestky, póry, zápaly a studené spoje.

Zabezpečenie kvality zvárania je komplexná úloha. Kvalitná zváracia výroba si vyžaduje profesionálnych zváračov, správne WPS, pracovné postupy a kontroly. Všetky tieto prvky musia byť dokonale zladené, aby sa dosiahli vysokokvalitné zvary.  V našej príručke Základné chyby zvarov nájdete zobrazenie, príčiny, ktoré ich vyvolávajú a možné opatrenia na korekciu chýb zvarových spojov.

Základné chyby zvarov – príručka

Chyby zvarových spojov znižujú pevnosť a prevádzkovú spoľahlivosť zvarových spojov. Môžu viesť k deštrukcii celej konštrukcie a nehodám. Preto je dôležité sa im vyhnúť a pochopiť mechanizmy, ktoré ich vytvárajú. Stiahnite si príručku Základné chyby zvarov, v ktorej nájdete zobrazenie, príčiny a možné opatrenia na korekciu chýb zvarových spojov.

Zdieľaj článok na: