facebook newsletter twitter youtube

 

 

ČLÁNKY

Spoločnosť Kemppi prináša úplne nové riešenie pre zváranie v úzkej zvarovej medzere. Technológia s názvom Kemppi RGT využíva v súčasnosti najvyspelejší systém riadenia horenia zváracieho oblúka pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov pri zmenšení rozovretia zvarovej medzery. Výsledkom je výrazné zvýšenie produktivity a efektivity zvárania pri znížení nákladov.

RGT - zvaranie v uzkej medzere


Na základe Nariadenia európskeho parlamentu č. 305/2011, musia výrobcovia konštrukčných kovových výrobkov a doplnkov vo svojej výrobe dodržiavať normu STN EN 1090, na základe ktorej prechádzajú vyžadovanou certifikáciou. Univerzálne WPS balíky od Kemppi vám tento proces výrazne uľahčia. Prinášame najčastejšie kladené otázky a odpovede ohľadom STN EN 1090.

Univerzalne WPS - ST EN 1090


Funkcia WiseFusion prináša výrazné skvalitnenie, zefektívnenie a uľahčenie zvárania. Zjednodušuje zváranie v polohách, zvyšuje rýchlosť zvárania, znižuje množstvo tepla vneseného do zvaru, prináša úspory v nákladoch na meter zvaru. Uplatňuje sa pri zváraní hliníka, vysokopevných ocelí či zváraní v úzkej zvarovej medzere.

WiseFusion - zvaranie hardoxu, hliniku
Nový zvárací zdroj s označením FastMig X je určený pre vysokokvalitné priemyselné zváranie v náročných podmienkach. Je predstaviteľom najnovšej generácie invertorových zváracích zdrojov. Kombinácia špičkových technológií, hardvérového a softvérového vybavenia integrovaného do modulárnej konštrukcie prináša užívateľovi výrazné benefity a rýchlu návratnosť investície.

FastMig X - univerzálny zvárací zdroj Kemppi
AKO ÚČINNE CHRÁNIŤ SVOJE DÝCHACIE ÚSTROJENSTVO PRI ZVÁRANÍ?

Inhalácia je najčastejší spôsob, akým sa do tela človeka dostávajú škodliviny. Plyny vznikajúce pri zváraní sa skladajú z častíc ohrozujúcich ľudské zdravie. Jeden zvárač môže vyprodukovať za jednu pracovnú hodinu až 40 gramov aerosólov. Ak nie sú použité náležité ochranné prostriedky, jemné častice prenikajú do pľúc a spôsobujú rôzne ochorenia.

Dychacie ustrojenstvo pri zvarani

Minarc Evo 180 je nástupcom populárneho modelu zváracieho zdroja Minarc Evo 150 pre zváranie obaľovanou elektródou. Novinka dostala do vienka všetky kvality svojho predchodcu, pričom je vybavená novou technológiou, ktorá umožnila zvýšenie jeho výkonu pri zachovaní nízkej hmotnosti a malých rozmerov zváracieho zdroja.

Kemppi Minarc Evo 180

 

 

Zváranie patrí medzi najregulovanejšie oblasti priemyslu na svete. Teraz je po prvý krát v histórii možné sledovať, zdokumentovať a kontrolovať celý proces zvárania pomocou jedného systému. Kemppi TWXM umožňuje riadiť procesy zvárania, sledovať kvalifikačnú spôsobilosť zváračov, zautomatizovať dokumentovanie a analýzu celého zvárania.

Kemppi ArcQuality

 

 

Zváracie zdroje série Master S sú nové vysokovýkonné profesionálne invertory z dielne Kemppi, ktoré sú určené pre zváranie obaľovanou elektródou. Vďaka kompaktnej veľkosti a unikátnej konštrukcii sú tieto 400 a 500 A zváracie zdroje aj pri svojom vysokom výkone ľahko prenosné.

master s
 

 

FastMig M je nová generácia invertorových MIG/MAG zváracích zdrojov, ktorá stavia na kľúčových vlastnostiach svojho úspešného predchodcu. Na trh prichádzajú tri výkonové modely s možnosťou voľby medzi základnou a synergickou verziou. Prinášajú vyšší výkon, zjednodušené ovládanie a kompatibilitu s funkciami Kemppi Wise.

fastmig m

 

 

Od 1. júla 2014 všetci výrobcovia hliníkových a oceľových nosných konštrukcií, spadajúcich do tried EXC1 a EXC2, musia spĺňať normu EN 1090, ktorá vyžaduje, aby ich produkty mali certifikáciu CE. Celý proces certifikácie však môže byť vďaka univerzálnym WPS balíčkom od spoločnosti Kemppi jednoduchší, rýchlejší a výrazne lacnejší.

 

 

Fínsky výrobca zváracích zariadení, spoločnosť Kemppi Oy, uviedla na trh novú rodinu filtračných jednotiek, určených pre použitie so zváracími maskami Kemppi Beta a Delta. Filtračno-ventilačné  jednotky zachytávajú prach a toxické dymy vznikajúce pri zváraní a poskytujú zváračom vysoký stupeň ochrany pričom neobmedzujú pohyb a komfort zvárača pri práci.

 

 

So zvyšujúcou dĺžkou výletu drôtu sa znižuje zvárací prúd, a tým sa znižuje zvárací výkon, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu zvarov. Nová softvérová funkcia WisePenetration™ vyvinutá firmou Kemppi pomáha udržiavať konštantný zvárací výkon aj pri zmene výletu drôtu. Tým sa zaistí vždy konštantný prievar a vysoká kvalita zvaru.

 

 


>> STARŠIE ČLÁNKY<< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Šírenie akéhokoľvek obsahu je bez písomného súhlasu spoločnosti VAW WELDING, s.r.o. zakázané.